روسیه

روسیه پهناور ترین کشور چهان است. در طی سال های اخیر مقصد بسیاری از افراد در امر مهاجرت بوده است. قصد داریم که به طور کامل و در ابعاد و موضاعات مختلف در مورد روسیه با شما صحت کنیم. در خصوص موضوعاتی مثل معرفی روسیه، تحصیل ، کار، شهرها، دانشگاه ها و اماکن روسیه و بسیاری دیگر از اماکن این کشور صحبت خواهیم کرد. 

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟