20/10/1401

هزینه تحصیل داروسازی دانشگاه رودن 2023

شرکت مهاجرت تحصیلی روسیه رادوتا RADOTA در این مقاله تحصیل داروسازی دانشگاه رودن RUDN به همراه شهریه 2023 آن می پردازد.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

20/10/1401

دانشگاه ام گ ری (MGRI)| خوابگاه و شهریه 2023

رادوتا RADOTA دانشگاه ام گ ری MGRI روسیه را برای مهاجرت تحصیلی معرفی می کند. اطلاعات خوابگاه و شهریه ام گری mgri را در این مقاله مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

20/10/1401

دانشگاه هرزن روسیه (بوهنتون) [خوابگاه+شهریه 2023]

برای اطلاع از خوابگاه و شهریه دانشگاه هرزن روسیه (دانشگاه بوهنتون) روسیه این مقاله از سایت رادوتا RADOTA مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

20/10/1401

پادفک پیراگوف [زمان ثبت نام،شهریه 2023]

پادفک پیراگوف، راهی برای مهاجرت تحصیلی به روسیه است. RADOTA رادوتا در این مقاله انواع پادفک پیرگوف و مزایا و شهریه پادفک پیراگوا را بررسی می کند.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

18/10/1401

دانشگاه مالی روسیه| بورسیه روسیه 2023 دانشگاه مالی روسیه

بورسیه دانشگاه مالی روسیه 2023 توسط رادوتا RADOTA انجام می شود.مقاله معرفی دانشگاه مالی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه و شهریه و خوابگاه و بورسیه روسیه مطالعه کنید

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

14/10/1401

دانشگاه دولتی بلگورود روسیه [خوابگاه + شهریه]

جامع ترین اطلاعات در مورد دانشگاه دولتی بلگورود روسیه به همراه شهریه و خوابگاه این دانشگاه را در این مقاله رادوتا RADOTA مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

14/10/1401

دانشگاه پلی تکنیک تومسک | خوابگاه + شهریه

جامع ترین اطلاعات در مورد دانشگاه پلی تکنیک تومسک روسیه (TPU) را در این مقاله رادوتا RADOTA مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

14/10/1401

دانشگاه دولتی مهندسی عمران مسکو|خوابگاه+شهریه2023

رادوتا RADOTA در این مقاله به معرفی ، خوابگاه و شهریه دانشگاه دولتی مهندسی عمران مسکو (MGSU) ام جی اس یو می‌پردازد.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

14/10/1401

دانشگاه ریاست جمهوری رانخیگس روسیه|خوابگاه و شهریه 2023

دانشگاه رانهیگس با تلفظ روسی دانشگاه رانخیگس از دانشگاه مطرح روسیه به شمار می رود. خوابگاه و شهریه دانشگاه ریاست جمهوری رانخیگس روسیه را از رادوتا مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا

14/10/1401

دانشگاه مالی و حقوق مسکو

اگر به دنبال تحصیل مدیریت مالی، حقوق، مدیریت و سایر رشته های علوم انسانی در روسیه هستید، مقاله معرفی دانشگاه مالی و حقوق مسکو روسیه MFUA از رادوتا مطالعه کنید.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

رادوتا